0957123837

วิธีการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายในการ Upgrade เป็น User premium

แบบ Paypal

ท่านสามารถเลือกชำระเงินแบบ Paypal ได้โดยอัตโนมัติ โดย click ที่ปุ่ม “ชำระเงินแบบ Paypal”

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ ท่านแจ้งรายละเอียดการชำระเงินผ่านหัวข้อ ยืนยันการชำระเงิน ในหน้าระบบจัดการของท่าน

แบบโอนเงินผ่านธนาคาร

ท่าน สามารถชำระเงินแบบโอนเงินผ่านธนาคาร โดยท่าน click ไปที่ปุ่ม ชำระเงินแบบโอนผ่านธนาคาร จากนั้นระบบจะโชว์รานละเอียดชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ให้ท่านทราบ

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ ท่านแจ้งรายละเอียดการชำระเงินผ่านหัวข้อ ยืนยันการชำระเงิน ในหน้าระบบจัดการของท่าน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนให้ผู้ปกครอง/นักเรียนติดต่อตรงกับติวเตอร์ โดยทางเราแนะนำให้ชำระเป็นครั้งต่อครั้ง